Hamoonsabz Agriculture  Engineering Cooperative-HAEC

خدمات مشاوره ای

در راستای استفاده از تکنولوژیهای به روز و کارآمد در عرصه تولیدات بخش کشاورزی، دامپروری و شیلات و افزایش بهره وری و توجیه اقتصادی طرح های کشاورزی، شرکت هامون سبز با تکیه بر توانمندی مشاورین دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی در زمینه طراحی نقشه های اجرایی فنی و طرح های اقتصادی واحدهای گلخانه، قارچ، دام، طیوروشیلات و آبزیان همچنین پروژه ­های آبیاری تحت فشار و احداث باغ و طراحی فضای سبز آمادگی ارائه خدمات به متقاضیان را دارد. در همین راستا نمونه ای از طرح های به اجرا در آمده توسط این شرکت ارائه می گردد.

Consultation

By using up-to-date and efficient technologies, hamoon Sabz Alborz company provide services to applicants in the fields of green house, livestock, mushroom factories, poultry and fisheries by relying on the ability of qualified consulting engineers from the Agriculture and Natural Resources Engineering Organization of Alborz Province.

Address of technical office : Corner of Milad Alley, Imam Khomeini Blvd., koohsar, savojboloq, Alborz/Iran.

Address of consulting office: 2nd floor, Reza Shopping center, Next to Proma. Mohammadshahr city, Alborz/Iran

تیم مشاوره ای هامون

مهندس حامد تک فلاح

مهندس حامد تک فلاح

گلخانه و قارچ
مهندس فاطمه گنجی

مهندس فاطمه گنجی

امور زراعی
مهندس محمد صادق لطفی پور

مهندس محمد صادق لطفی پور

طیور
مهندس مهناز دادرس

مهندس مهناز دادرس

شیلات و آبزیان
مهندس فاطمه داسدار

مهندس فاطمه داسدار

دام و طیور
دکتر سکینه بابایی

دکتر سکینه بابایی

دام سبک و سنگین
دکتر محمد بابا پور

دکتر محمد بابا پور

مژگان فلاح شیروانی

مژگان فلاح شیروانی

مهدی نعیمی

مهدی نعیمی

شرکت خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی هامون سبز البرز

با ما در ارتباط باشید

 تلفن : 11 - 02644328210

دفتر فنی و دبیرخانه : 101

فروشگاه :102

مدیریت و فکس : 108

ایمیل : info@hamoonsabz.com

Search